Je bent hierGa naar De Lagere SchoolGa naar De Kleuterschool

VBS De Zandloper, Nijlen

|Directie| |Personeel| |Schoolbestuur|

 

WIE IS WIE: Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in de school. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs, rekening houdend met de wettelijke voorschriften. Onze school bouwt haar werking uit mede dankzij een goede begeleiding die het schoolbestuur organiseert voor haar scholen.

Het schoolbestuur is:

Onderwijsinrichtingen van de Zusters der Christelijke Scholen Zuid-Kempen
(vzw OZCS Zuid-Kempen)
Mgr. Donchelei 5
2290 Vorselaar

Sedert 1 september 2003 vormen we als school samen met een aantal andere scholen een scholengemeenschap. Deze scholengemeenschap heeft de naam "Diamant". De scholen waaruit onze scholengemeenschap bestaat zijn, buiten onze school:
De Vrije Basisschool van Broechem
De Mariaschool van Grobbendonk
Het Klavertje 3 van Bouwel
Het Sint-Calasanz-instituut van Nijlen
Op administratief en pedagogisch vlak geeft ons dit veel meer mogelijkheden, die alleen maar ten goede van de kinderen kunnen komen.

 

|Directie| |Personeel| |Schoolbestuur|

- top -

:: Zandlaan 46, 2560 Nijlen :: 03 481 87 67 :: secretariaat@zandlopernijlen.be ::