VBS De Zandloper, Nijlen

ONZE SCHOOLOnze school is een vrije basisschool, d.w.z. dat onze school behoort tot het katholieke net, met als schoolbestuur de Zusters van Vorselaar en dat we beschikken over zowel een kleuter- als een lagere afdeling. Sinds september ‘97 zijn we ook gestart met gemengd onderwijs.
Onze school is vrij landelijk en rustig gelegen en er zijn sinds de oprichting in 1954 heel wat veranderingswerken aan gebeurd, zoals het aanbouwen van een refter in de lagere school en het bouwen van een verdieping op de kleuterschool. In 1996 is het nieuwe gedeelte van de kleuterschool opgeknapt. In 1997 heeft het ganse gebouw van de lagere school een grondige opknapbeurt gekregen en is deze herschilderd in een frisse kleur. Vanaf schooljaar 2002-2003 beschikten we ook over een nieuw gedeelte in de lagere school nl. 3 nieuwe klassen en een nieuw sanitair blok voor jongens. Tijdens de inhuldigingsviering in maart 2003 maakten we ook de nieuwe naam voor de school bekend: “De Zandloper”. Deze werd gekozen door de ouders en kinderen.

De voorbije zomervakanties werden alle kleuterklassen en de kleuterrefter grondig opgeknapt; herschilderd, voorzien van nieuwe gordijnen en als extra voor de 1ste en 2de kleuterklas een platform met heel wat speelgelegenheid extra. Ook de speelzaal is recentelijk in een frisse kleur geschilderd. De klasklokalen van de lagere school worden gedurende de volgende schooljaren opgefrist.

Op onze ruime speelplaats verschijnen geregeld nieuwe speeltuigen, zowel voor de kleuters als voor de lagere school zodat de kinderen uitgedaagd worden om te spelen en te bewegen.
Alle speeltuigen zijn geplaatst volgens de nieuwe reglementering.

Kortom, we trachten een actieve school te zijn die oog heeft voor de behoeften van de kinderen.…uit de toespraak bij de inhuldiging van de nieuwe klassen, 29 maart 2003

Betekenis van “De Zandloper”

Heel wat mensen hebben deze naam voorgesteld, niet vreemd als je bedenkt dat de school gelegen is op de zanderige bodem van oude landduinen. En als de straat ook nog eens Zandlaan heet… We hadden u ook verteld dat we u zouden verwittigen indien uw naam was gekozen. Omdat een aantal mensen dezelfde naam aanbrachten, besloten we om niemand op de hoogte te brengen en het dan toch maar geheim te houden tot nu. Des te groter zou de verrassing zijn… Jullie hebben ook een mooie, diepe betekenis gevonden in de naam. Een betekenis die we ook terugvinden in ons opvoedingsprojet, de waarden waarvoor onze school wil staan.

“Elk korreltje zand vertegenwoordigt één van onze kinderen. Elk kind heeft zijn eigen karakter, zijn eigen ik. Als leerkrachten, personeel van deze school willen we de kinderen helpen om een weg te banen door de zandloper, elk in zijn eigen tempo met zijn eigen kunnen en zijn, maar toch te samen als een groep gelukkige kinderen, naar het voorbeeld van Jezus. Door het mee voortglijden in de zandloper, worden de ruwe randjes er afgeschuurd, langzaam… Maar toch blijft elk korreltje uniek. Zodra de ene groep er is doorgegleden, komen de volgende korreltjes er al aan.

Zoals ook in het logo te zien is, doorlopen de kinderen deze tijd bij ons op school. We zien voetjes in het zand. Ze stappen naar de zandloper, glijden er vol vertrouwen door, samen met vele anderen, en dan –uitgewuifd door de overblijvenden- zetten ze vol vertrouwen hun eerste stappen in de grote wereld.

Wij zijn blij als school, dat we bij dit mooie werk mogen meehelpen, dat we alle kinderen tesamen met de ouders en alle anderen, mee mogen begeleiden gedurende hun tijd in de Zandloper.”

- top -

:: Zandlaan 46, 2560 Nijlen :: 03 481 87 67 :: secretariaat@zandlopernijlen.be ::