VBS De Zandloper, Nijlen

|begin- en einduren| |eten op school| |kledij| |algemene afspraken| |lessen bewegingsopvoeding| |schoolzwemmen| |sportactiviteiten| |één of meerdaagse schooluitstappen|

 

PRAKTISCHE INFO

Schoolbrochure 2018-2019 (klik hier)

Bijlagen
Bijlage 1: organogram 2018-2019
Bijlage 2: kostenraming ouderbijdragen
Bijlage 3: jaarkalender 2018-2019
Bijlage 4: je CLB helpt
Bijlage 5: flyer pesten
Bijlage 6: invulformulier geneesmiddelen tijdens de schooluren
Bijlage 7: Infobrochure onderwijsregelgeving

 

Begin- en einduren

De lessen duren van
08.25 u. tot 12.05 u.
13.25 u. tot 15.25 u.

Speeltijden:
voormiddag: 10.10 u. tot 10.25 u.
namiddag: 14.20 u. tot 14.35 u.

‘s Morgens is er toezicht vanaf 7.50 u., ‘s middags vanaf 12.45 u.
Wanneer het kind ‘s middags thuis eet, komt het niet voor 12.45 u. op school omdat er dan op de speelplaats nog geen bewaking is.

- top -

Eten op school

De kinderen hebben de mogelijkheid om ‘s middags op school te eten. (zie ook drankregeling onder algemene afspraken) Tijdens de wintermaanden is er zowel voor de oudste kleuters (4- en 5-jarigen) als voor de leerlingen van de lagere school soep te verkrijgen. U zult hierover meer vernemen via een brief in de loop van het 1ste trimester.

- top -

Kledij

Tekenen van kledingstukken
Om verlies te voorkomen, raden we de ouders aan alle kledingstukken te voorzien van de naam van hun kind (ook sjaals, mutsen, zakdoeken,...)

Reserve-broekjes - kleuterschool
Een ongelukje is vlug gebeurd en een reserve-broekje is vlug meegegeven (getekend).
Soms gebeurt het dat we een reserve-broekje uit onze ‘voorraad’ gebruiken om alles op te lossen. Mogen we vragen de reservekleding zo vlug mogelijk terug te bezorgen zodat we ook de anderen kunnen helpen?

Turnkledij
Lagere school: Om makkelijk te kunnen bewegen vragen we dat elk kind een korte donkere broek, een wit t-shirt en witte turnpantoffels draagt. Het witte t-shirt met embleem van de school wordt aangekocht via de school.

Kleuterschool: Kleuters van de 3de kleuterklas dragen bij de bewegingsactiviteiten ook witte turnpantoffels.

- top -

Algemene afspraken

Snoepverbod op school
Op school wordt niet gesnoept (kauwgom, snoep,...). Droge koeken zijn wel toegelaten, ook fruit. Best geeft u niet te veel mee, zodat uw kind nog kan spelen!
Elke dinsdag: fruitdag!

Verjaardag vieren
Wanneer een kleuter jarig is, wordt dit zeker gevierd. Indien u iets wil meegeven om te eten tijdens dit feestje (niet verplicht!), denk dan aan een stukje cake of een andere kleinigheid, dat makkelijk te hanteren is voor de kleuters (géén pakjes).
In de lagere school laten we die dag zeker niet onopgemerkt voorbijgaan! Een lied of een mooie tekening horen daar zeker bij. De kinderen mogen een koek, een stuk fruit, rauwe groenten, meebrengen om te trakteren (géén chips, kauwgom of snoep).
Er worden geen uitnodigingen bezorgd voor verjaardagsfeestjes langs de leerkracht. Dat is onverantwoord tegenover de kinderen die geen uitnodiging krijgen...

Schoolmateriaal
De spullen van de kinderen zijn getekend.
De kinderen tonen de nodige zorg, eerbied en respect voor de gebruikte schoolboeken en ander materiaal dat eigendom is van de school.
Boeken of ander materiaal dat eigendom is van de school en dat de kinderen mee naar huis mogen nemen om te gebruiken, worden telkens mee terug naar school gebracht.

Drankregeling
De leerlingen kunnen drank verkrijgen in de school (als drank bij de voormiddagspeeltijd of als drank ‘s middags). Water kunnen de leerlingen ook (gratis) drinken.

Betalingen gebeuren tweemaandelijks via de schoolrekening.
U krijgt een brief waarop u kan aanduiden wat uw kind mag (of niet mag) drinken tijdens het schooljaar. De leerkrachten houden zich daar strikt aan, tenzij er tegenbericht is vanwege de ouders.

Water: 0,25 euro per flesje
Melk: 0,35 euro per flesje

Indien uw kind van thuis een (gezonde!) drank meebrengt, hebben we liefst geen blikjes. Brik wordt in de daartoe bestemde vuilnisbak gedeponeerd. Zo trachten we de kinderen milieubewust op te voeden.

Verloren voorwerpen
Kinderen laten gemakkelijk kledij en ander gerief (brooddoos, boekentas,...) rondslingeren. Als hun naam op de spulletjes staat, komt alles wel terecht.
Vooral bij de kleuters, en tijdens de winterperiodes, blijven heel wat sjaals, wanten en handschoenen in de school hangen. Een naam erop zou veel zoekwerk voorkomen.
Mogen we u ook vragen om de jassen van de kleuters te voorzien van lusjes? Zo kunnen ze gemakkelijk hun jas aan de kapstok hangen en scheuren de kappen niet in.
Indien er toch iets verloren gaat, kan u steeds komen kijken in de doos “gevonden voorwerpen”. Deze bevindt zich bij de kleuters in de speelzaal, in de lagere school vindt u ze in de gang.
Na de zomervakantie wordt alles wat niet afgehaald is, verwijderd.

Levenshouding op school:
We proberen onze kinderen bepaalde waarden en normen (eerlijkheid, orde,…) bij te brengen doorheen het hele klasgebeuren en gedurende het ganse schooljaar.

- top -

Lessen bewegingsopvoeding

De lessen bewegingsopvoeding maken integraal deel uit van ons aanbod. Alle kinderen moeten eraan deelnemen.

- top -

Schoolzwemmen

Vanaf de laatste kleuterklas (5-jarigen) gaan alle klassen tweewekelijks zwemmen. Dit gebeurt op woensdag.
De zwemlessen worden gegeven door de leerkracht bewegingsopvoeding. Ze wordt bijgestaan door de klasleerkracht.
Dit schooljaar starten we op woensdag, 5 september 2018.


Zwembeurten op woensdag: schooljaar 2018-2019

Zwemdagen voor het 4de, 5de en 6de lj.:

05-09-2018
19-09-2018
03-10-2018
17-10-2018

03-04-2019
15-05-2019
29-05-2019
12-06-2019

Zwemdagen voor K3, 1ste, 2de en 3de lj.:

14-11-2018
28-11-2018
12-12-2018

09-01-2019
23-01-2019
06-02-2019
20-02-2019
06-03-2019
20-03-2019

De leerlingen van het 6de leerjaar betalen geen zwemgeld, zoals besloten op de schoolraad..

- top -

Sportactiviteiten

We zijn een sportactieve school!
Elk jaar schrijven we ons in bij de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) om mee te dingen naar de titel ‘Sportactieve school’.

Enkele voorwaarden hiervoor zijn: aanwezig zijn van een sportraad op de school, deelnemen aan een aantal binnen- en buitenschoolse activiteiten, wat we dan ook doen.

Een voorbeeld van enkele activiteiten:
ballenparadijs, swimmathon, scholencross, doe-aan-sport-beurs, …
U zal er regelmatig foto’s van terugvinden op deze website.

Dit wordt eveneens gesteund door ons oudercomité: waar het mogelijk is, krijgen de kinderen een drankbonnetje na de sportmanifestatie (buitenschoolse activiteiten).

Het schooljaar 2013-2014 werd de school beloond met de titel van "Sportieve school, laureaat ++" in het kader van de actie "Schoolsport geeft kleur" van het SVS!

- top -

Een- of meerdaagse schooluitstappen (Extra-muros activiteiten)

Het is de bedoeling van de school dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros-activiteiten. Zonder tegenbericht van de ouders neemt elk kind deel aan deze activiteiten. Ouders hebben evenwel het recht om hun kinderen niet mee te laten gaan op extra-muros-activiteiten van een volledige dag of meer, mits zij deze weigering voorafgaand aan de betrokken activiteit uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar maken aan de school.
Leerplichtige kinderen die niet deelnemen aan extra-muros-activiteiten moeten wel degelijk aanwezig zijn op school.

Schoolreizen en leeruitstappen
Al doende leert men en... reizen is plezant! Daarom trekken we met onze kleuters en de leerlingen van de lagere school er regelmatig op uit om ver of dichtbij heel wat kennis op te doen en om zich samen ook flink te amuseren. We trachten een zo gevarieerd mogelijk aanbod van activiteiten te brengen:
theaterbezoek, sportactiviteiten, musea,…
Om de kosten van die uitstappen te drukken, wordt meermaals beroep gedaan op de kas van het oudercomité, die gevuld wordt met de opbrengst van diverse activiteiten.
Dank u, oudercomité! Voor bepaalde uitstappen vragen we echter financiële tussenkomst van de ouders (voor inkom of drank, of...)
Voor sommige uitstappen vragen we ook auto’s met bereidwillige chauffeurs, dit wordt gevraagd via een briefje, en u krijgt bevestiging of u al dan niet moet rijden.
Heel veel dank aan onze vrijwillige ouders-chauffeurs!
Een schriftelijke toestemming voor elke uitstap is niet meer nodig, maar wij vragen wel het strookje onderaan de brief in te vullen en mee te geven. Zo hebben de leerkrachten de controle dat de brief wel degelijk gelezen is.

Een woordje over onze openluchtklassen...
In de lagere school trekken onze leerlingen er op uit voor een aantal dagen. Naargelang het leerjaar is de bestemming en de duur verschillend.
Het eerste en tweede leerjaar gaan elk schooljaar beurtelings op boerderijklassen in Pulle of op kriebelklassen in Lichtaart. Hierbij hoort één overnachting.
De kinderen van het derde en vierde leerjaar gaan om de twee jaar op sportklassen in Herentals. Dit is een driedaagse, met twee overnachtingen.
De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar vertoeven een week in de Ardennen, op bosklassen, met 4 keer een overnachting, ook tweejaarlijks.
Samen leren én samen leven geeft een extra-dimensie aan het klasgebeuren. De kinderen ontwikkelen hun zelfstandigheid in een toch nog gekende groep. De activiteiten vormen een deel van het schoolgebeuren van de kinderen en worden ingepast in het leerprogramma van de school. En de reacties van de kinderen.... laaiend enthousiast.

Er is een schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Niet-deelnemende kinderen krijgen speciaal aangepaste activiteiten, aansluitend bij wat er gedaan wordt.

- top -

 

|begin- en einduren| |eten op school| |kledij| |algemene afspraken| |lessen bewegingsopvoeding| |schoolzwemmen| |sportactiviteiten| |één of meerdaagse schooluitstappen|

- top -

:: Zandlaan 46, 2560 Nijlen :: 03 481 87 67 :: secretariaat@zandlopernijlen.be ::