VBS De Zandloper, Nijlen

|CLB| |Oudercomité| |voor- en naschoolse kinderopvang|

DIENSTEN: CLB

Wij zijn verbonden aan het CLB van Vorselaar:

CLB 1 Antwerpen Middengebied
Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Administratieve zetel/Vestigingsplaats
Mgr. Donchelei 9 - 2290 Vorselaar
Tel. 014 50 74 00 - Fax 014 51 61 02
e-mail: vorselaar@clb-ami1.be
www.clb-ami1.be

 

Contactpersonen voor onze school: mevr. Liesbeth Geuens en mevr. Ine Broeckx
CLB-directeur: Dhr. Peter de Hond
Schooldokter: Mevr. Caroline van Limbergen

Het centrum voor alle leerlingenbegeleiding is de samensmelting van de vroegere de PMS centra en het medisch schooltoezicht. Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen; en situeert daartoe de begeleiding van leerlingen op vier domeinen:
- het leren en studeren,
- de onderwijsloopbaan,
- de preventieve gezondheidszorg,
- het psychische en sociaal functioneren.

De school en het CLB hebben gezamenlijk een beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hiervoor geconsulteerd via de schoolraad.

Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.

Als de school aan de het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen.

Ouders en leerlingen zijn echter verplicht een medewerking te verlenen aan begeleiding van de leerlingen die spijbelen, collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m besmettelijke ziekten.

Hebben zij bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een andere arts worden aangeduid.

In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders.

 

|CLB| |Oudercomité| |voor- en naschoolse kinderopvang|

- top -

:: Zandlaan 46, 2560 Nijlen :: 03 481 87 67 :: secretariaat@zandlopernijlen.be ::